Kategorie

Tarnów-Gumniska – Pałac Sanguszków

Loading

Stan obecny: użytkowany. Funkcja teraźniejsza: Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Zabytki w otoczeniu: oficyna (rozbudowana w latach 80-tych XX w.), budynki gospodarcze. Zwiedzanie: wstęp na teren parku nieograniczony i darmowy, budynki można oglądać z zewnątrz a pałac i oficynę wewnątrz w trakcie Read more ›

Categories

Pełkinie-Wygarki – Pałac Czartoryskich

Loading

Stan obecny: pustostan. Funkcja teraźniejsza: brak, własność prywatna (spadkobiercy przedwojennych właścicieli). Zabytkowe obiekty towarzyszące: rządcówka, lamus, stajnia, stodoła oraz domek ogrodnika. Zwiedzanie: wstęp na teren parku pałacowego wzbroniony dla osób postronnych. Dojazd: rezydencja stoi na wzgórzu przy głównej drodze Jarosław-Leżajsk. Read more ›

Categories