Ojców – Zamek Królewski

strata czasunic specjalnegowarto zobaczyćbardzo ładnyzachwycający! Ocena: 4,33 z 3 opinii [oceń obiekt]
Loading...
Stan obecny: ruiny przystosowane do zwiedzania, zachowane resztki murów obronnych, brama wjazdowa, wieża i relikty części mieszkalnych.
Funkcja teraźniejsza: atrakcja turystyczna.
Zabytki w otoczeniu: kapliczka na wodzie.
Zwiedzanie: w budynku bramnym zobaczyć można wystawę dotyczącą historii warowni oraz wystawy czasowe.
Godziny otwarcia:
Od 10 kwietnia do 31 października: od 10:00 do 17:45
kwiecień – maj: ostatnie wejście 17:45
czerwiec – sierpień: ostatnie wejście 16:45
wrzesień – październik: ostatnie wejście 15:45
W niedzielę i święta czynne godzinę dłużej!
Cennik: bilet normalny: 2,50 zł, bilet ulgowy: 1,50 zł
Dojazd: ruiny znajdują się jakieś 25 kilometrów na północ od Krakowa.
[Oszczędź czas i paliwo – gotowe współrzędne pod mapą.]
Parkingi: nie strzeżony, płatny parking pod wzgórzem zamkowym, lub parkingi obok kapliczki na wodzie.
Historia i opis:
Ojcowski zamek murowany wzniesiono dla króla Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku, jako część linii obronnej Krakowa. Okres budowy warowni należy umieścić pomiędzy rokiem 1354, kiedy to biskup krakowski przekazał te ziemie na rzecz korony a rokiem 1370, gdy wg źródeł urzędował tu już pierwszy burgrabia – Zaklika de Kozkow z Korzkwi.zamek_Ojców_plan
zamek_Ojców_rekonstrukcja
zamek_Ojców_archiwalne_foto
Pierwotne założenie zamkowe otoczone murem obwodowym składało się z ośmiobocznej wieży mieszkalno-obronnej postawionej na najwyższej skale wzniesienia, u stóp której umieszczono czworoboczną wieżę bramną. Dom mieszkalny wystawiono naprzeciw wieży, wzdłuż wschodniego członu murów obwodowych. Od zachodu wykonano głęboki rów tworząc cypel odcięty od reszty wzgórza. Do warowni prowadził zwodzony most.
Końcem XIV wieku decyzją Kazimierza Wielkiego w Ojcowie powstało starostwo, zaś pierwszym znanym starostą był Jan z Korzkwi – wnuk Zaklika a następnie dworzanin Hinczka z Rogowa.
W 1404 roku król Władysław Jagiełło zastawił zamek za rzecz Piotra Szfrańca herbu Starykoń. Kolejnymi starostami byli: Jan Mężyk herbu Wadwicz (łaźny królewski), od 1440 roku Mikołaj z Balic, od 1515 roku Jan Boner, od 1588 roku Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec a po nim Aleksander Myszkowski.
Początkiem XVII wieku król Władysława IV przekazuje zamek kasztelanowi sądeckiemu Mikołajowi Korycińskiemu herbu Topór i tym sposobem Korycińscy zadomawiają się w Ojcowie na 4 pokolenia. Po roku 1620 Mikołaj Koryciński rozpoczął gruntowną odbudowę i wyposażanie zamku, za które w 1633 roku, decyzją sejmu, otrzymał zwrot wydatków gdyż poniósł je na naprawę ważnej dla obronności kraju warowni. Pomimo iż ojcowska rezydencja była silnie umocniona, w 1655 roku Szwedzi dokonali jej zajęcia, „zwyczajowo” później niszcząc i grabiąc. Odbudowy podjął się Stefan Koryciński, a po jego śmierci kontynuowała ją wdowa po nim Anna Petronela. W tym okresie na skale, od strony południowej wzniesiono nowy budynek mieszkalny. Był to podpiwniczony, piętrowy obiekt mieszczący dodatkowo kaplicę.
Od roku 1676 starostwo ojcowskie objęli Warszyccy, a następnie kolejno Męcińscy i Morscy. Od 1721 roku starostą był Bogusław Łubieński, a po nim od 1756 roku rządzili Załuscy. Ostatnim starostą ojcowskim, był Teofil Załuski.
Po rozbiorach Polski, końcem XVIII wieku zamek popadł w ruinę, a w 1826 roku został ostatecznie opuszczony. W 1829 roku w drodze licytacji ruiny zakupił Konstanty Wolicki, nakazując rozbiórkę większości murów i budynków w celu pozyskania budulca.
Następnie resztówką władał Karol Szulc a od 1835 roku Wojciech Prendowski, który przymierzał się do odbudowy rezydencji zlecając wykonanie projektu architektowi Franciszkowi Marii Lanciemu. Jednak zamiast odbudowy Prendowski rozebrał resztki murów, z których zbudował m.in. karczmę i browar. Henryk Prendowski, syn Wojciecha odbudował basztę, jednak nigdy nie zamieszkał na zamku.
Zamek_Ojców_archiwalne_foto_1Zamek_Ojców_archiwalne_foto_2Zamek_Ojców_archiwalne_foto_3Remonty planowali też kolejni właściciele: Aleksander Przeździecki i Ludwik Krasiński, jednak planów tych nigdy nie zrealizowano. Po śmierci Krasińskiego Ojców przejęła jego córka – Ludwika Czartoryska, staraniem której od 1913 roku rozpoczęto zabezpieczanie ruin i częściowo odnowiono basztę, wyposażając ją w kominek i schody w dolnej kondygnacji.
Kolejne prace remontowe podjęto w 1958 r. i szybko zaprzestano na wniosek konserwatora zabytków. W latach 1980-82 dzięki dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego po części zrekonstruowano gontowe dachy bramy wjazdowej i wieży. Pomniejsze prace budowlane wykonano jeszcze w 1989 roku.
Dziś możemy podziwiać już tylko malownicze ruiny.
Legendy:
Według podań w miejscu ruin zamku kazimierzowskiego już w XIII wieku stała prawdopodobnie drewniana budowla obronna a jej właścicielem rzekomo był wojewoda sandomierski Otton ze Starżów, który ówczesnym zwyczajem zwał to miejsce od swego imienia, czyli Otcic lub Ocic, co w pewien sposób tłumaczy dzisiejszą (zapewne zniekształconą przez kronikarzy) nazwę Ojców. Inna opowieść głosi, że nazwa Ojców została nadana warowni na cześć Władysława Łokietka, ojca Kazimierza Wielkiego, który miał się ukrywać w tych stronach przed wrogimi wojskami.
Galeria
Zamek_Ojców_foto_1Zamek_Ojców_foto_2Zamek_Ojców_foto_3
zdjęcia wykonane latem 2015 | skany odbitek
Mapa
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. krakowski, gmina Skała
Adres: Ojców 10
WspółrzędneGPS

Rezydencje w pobliżu

baner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *